WIBAWA Kelas XI: Widya Basa lan Sastra Jawa

 • Judul  : WIBAWA Kelas XI, Widya Basa lan Sastra Jawa
 • Nama Penulis  :
  1. Rubiyatin, S.Pd.
  2. Sari Mahasiswati, M.Pd.
  3. Dwi Syaeful Mujab, S.Pd., M.Pd.
  4. Triana Kanthi Wati, M.Pd.
 • ISBN  : –
 • Tahun Terbit  : 2023
 • Ukuran  : 17,6 cm x 25 cm
 • Jumlah Halaman  : 236
 • Harga  : contact seller
 • Diskon : contact seller
 • Contact seller: 0822-4555-4239

Buku Widya Basa lan Sastra Jawa (Wibawa) menika sae sanget kagem nyengkuyung cak-cakaning piwulangan basa Jawi ing tataran SMA/MA/SMK. Sababipun, ing buku menika kawrat rekomendasi metode piwulangan, ice breaking ingkang jumbuh kaliyan gaya pasinaon, minat, lan bakatipun para siswa. Makaten ugi asesmen formatif lan nonformatif sarta asesmen sumatif minangka sarana gladhen tumrap para siswa, sansaya damel  jangkepipun buku.

Panyerat buku Widya Basa lan Sastra Jawa (Wibawa) mujudaken tim profesional, awit dumados saking para guru penggerak ingkang sampun ngecakaken kasagedanipun ing sekolah penggerak lan sekolah pusat keunggulan tahap I. Pramila, babaripun buku menika ugi boten uwal saking pangalaman ingkang sampun rinegem dening para guru profesional kasebat.

Kanthi mekaten, para guru ingkang ngginakaken buku menika kaajab langkung gampil anggenipun mucal jumbuh kaliyan gegayuhan mujudaken Profil Pelajar Pancasila.

media912

Learn More →