Widya Basa lan Sastra Jawa Kelas XII

  • Judul  : WIBAWA Kelas XII: Widya Basa lan Sastra Jawa
  • Nama Penulis  : Triana Kanthi Wati, M.Pd., Sari Mahasiswati, M. Pd., Senirah, S.Pd.,M.M.
  • ISBN  : –
  • Tahun Terbit  : 2024
  • Ukuran  : 17.6 cm x 25 cm
  • Jumlah Halaman  : 148
  • Harga  : contact seller
  • Diskon : contact seller
  • Contact seller: 0822-4555-4239

Salebetipun Kurikulum Merdeka, wonten tigang titikan pasinaon, inggih menika (1) pasinaon kanthi landhesan proyek kangge pengembangan soft skills lan karakter ingkang trep kaliyan profil pelajar Pancasila, (2) nggatekaken dhateng materi esensial, lan (3) fleksibilitas tumrap para guru salebetipun nindakaken pasinaon. Pramila, panyerat ugi mbudi daya buku menika ngewrat capaian  pembelajaran, profil pelajar Pancasila, aktivitas individu, aktivitas kelompok, soal-soal latihan ingkang ngandhut unsur higher order thinking skills (HOTS), soal-soal literasi/numerasi, gladhen wulangan saben bab, kombinasi soal njodhokaken lan leres-lepat, tambahan kawruh arupi QR Code, saha ayahan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

media912

Learn More →